Abbott_09 Happy’s Refreshment Stand Daytona Beach

Berenice Abbott Happy's Refreshment Stand Daytona Beach 1954, Jeu de Paume

Stand Happy’s Refreshment, Daytona Beach, Floride
1954
Berenice Abbott
Épreuve gélatino argentique, 29,5 x 28 cm.
Ronald Kurtz / Commerce Graphics.
© Berenice Abbott / Commerce Graphics Ltd, Inc.